Thông tin liên hệ

Chợ Vòng Bi

0792.269.269 - 0912.795.795

Địa chỉ: 635 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.85.862.868

E-mail: [email protected]